Advies en onderzoek 

Technische consultancy en toegepast-wetenschappelijk onderzoek

Innovatieadvies

Visie en strategie van idee tot pilot tot implementatie en opschaling met impact

BUSINESS DEVELOPMENT

Ontwikkelen van nieuwe business modellen en ecosystemen

PROJECT MANAGEMENT

Management en coördinatie van complexe projecten en (PPS-) programma’s

Over Transport Beat

Transport Beat B.V. is het adviesbureau van Robbert Janssen voor verduurzaming en digitalisering van transport en logistiek.

Over Robbert

Zelfstandig adviseur

Robbert Janssen

OVer mij

Ik ben Robbert Janssen. Ik ben zelfstandig adviseur gespecialiseerd in transport, logistiek, automotive en mobiliteit. Met Transport Beat help ik overheden, bedrijven en kennisinstellingen om innovaties te onderzoeken en implementeren om stappen te zetten in digitalisering en verduurzaming van transport en logistiek.

OPLEIDINGEN
 • MSc. Logistics & Operations
 • bc. Logistics & Economics
ervaring
 • Consultant transport & logistiek TNO
 • PhD onderzoeker VU Amsterdam
 • ERP & IT adviseur (div.)
MEER WETEN?

Ben je nieuwsgierig waarom ik Transport Beat gestart ben? Klik dan op de pale blue dot.

Zelfstandig adviseur 

Robbert Janssen

Waarom transport beat?

De korte versie? Om innovaties daadwerkelijk te implementeren om de transportsector te helpen in de transities van duurzaamheid en digitalisering. En de lange versie? Als je helemaal hier bent gekomen op deze site, dan durf ik het wel aan om een wat langer verhaal met je te delen over mijn achtergrond in de logistieke wereld en waarom ik met Transport Beat ben begonnen. Laten we dan een afspraak maken om daar verder over te praten!

BETEKENIS NAAM

Naast mijn familie is muziek mijn grote liefde. Vandaar de verwijzing – de beat staat voor het brengen van wat swing en ritme in de logistieke wereld. En muziek verbindt mensen.

De goede zoeker op deze site kan een linkje naar wat (minder zakelijke) YouTube filmpjes vinden waar ik muziek maak met vrienden en collega’s.

Focusgebieden

Mijn expertise en ervaring ligt op het vlak van transport, logistiek, mobiliteit en automotive. Ik focus op verduurzaming en digitalisering/automatisering om transport en logistiek – met name wegvervoer – duurzamer, veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en concurrerender te maken.

Sustainable Transport

Sleutelwoorden: decarbonisatie, zero-emissie, luchtkwaliteitsverbetering, verhogen beladingsgraad en verminderen leegrijden, alternatieve aandrijflijnen en energiedragers, elektrificering, high-capacity transport, bundeling, aerodynamica

Smart Transport

Sleutelwoorden: digitalisering, automatisering, data delen, control towers, supply chain visibility, ketenintegratie en -herontwerp, slimme weginfrastructuur, iVRI’s, connected and automated driving, intelligent transport systems, smart mobility, truck telematica, fleet management systems, transport management systems

Aanpak

Ik wil een bijdrage leveren aan het implementeren van duurzame en slimme oplossingen voor de transport en logistiek. Hiervoor combineer ik inzicht in technologische innovaties met aandacht voor sociale/organisatorische aspecten en financieel-economische haalbaarheid met een goed overzicht in het ecosysteem. 

Domeinexpertise

Ik streef ernaar de transport- en logistieke sector en aanliggende domeinen mobiliteit en automotive zo goed mogelijk te kennen. Een uitgebreid track record als consultant, een promotieonderzoek en een vrachtwagenrijbewijs (CE) zijn daar het bewijs van.

Van concept tot implementatie

Ik pas mijn kennis over alle stadia van ontwikkeling – van concept tot pilot tot implementatie – graag toe. Met ondersteuning van kwalitatieve of kwantitatieve tools. Inhoud en coördinatie gaan hand in hand.

teamwerk binnen en tussen organisaties

Ik heb een groot netwerk in de transport, logistiek, mobiliteit en automotive. Ik krijg er veel energie van om die organisaties in teamverband over hun eigen grenzen heen samen te kunnen laten werken aan gezamenlijke doelen. 

Gewoon aan de slag

Het Rotterdamse motto mag duidelijk zijn – ik houd van een beetje pragmatisme en om gewoon aan de slag gaan.

Projecten

Een selectie van uitgevoerde projecten, voor een deel uit mijn tijd bij TNO.

Vanaf 2021

DEFLog Data Exchange Facility for Logistics

OVer het project

DEFLog staat voor Data Exchange Facility Logistics. Het is een publiek-private infrastructuurvoorziening voor de logistieke sector, waarmee data op federatieve wijze uitgewisseld kan worden. DEFLog bestaat uit een basis infrastructuur en een verzameling standaard koppelvlakken. In het programma werken overheid en markt samen.

Activiteiten / methode
 • Programmamanager
 • Inkoop IT-kennis en expertise
 • Kennisdeling techniek en transport
OPdRACHTGEVER & Partners

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2021

CER tender Autonoom Rijden

OVer het project

Deelname in het team van het Havenbedrijf Rotterdam en Portshuttle om de tender voor Transport-as-a-Service te beoordelen. HbR had voorzien om autonoom vervoer op de Container Exchange Route mogelijk te maken en hiervoor een internationale tender (competitieve dialoog) uit te zetten. 

Activiteiten / methode
 • Extern teamlid tender team
 • Inbrengen kennis automated transport
 • Competitieve dialoog
OPdRACHTGEVER & Partners

Havenbedrijf Rotterdam

Vanaf 2019

Super EcoCombi

OVer het project

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we er alles aan doen om het goederenvervoer zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken. Daarom willen de transportsector en de overheid onderzoeken of de Super EcoCombi in Nederland veilig de weg op kan. De Super EcoCombi kan de CO 2-uitstoot van het zware wegtransport namelijk fors verminderen. Ook maakt de Super EcoCombi de stap naar multimodaal transport eenvoudiger. 

Activiteiten / methode
 • Technisch programmamanagement
 • Ondersteuning ontheffingsaanvraag
 • Innovatie-technisch advies
OPdRACHTGEVER & Partners

Ministerie van IenW, RDW, Rijkswaterstaat, TNO, meer dan 15 betrokken transporteurs. Onderdeel van CATALYST

Vanaf 2019

CATALYST Living Lab

OVer het project

Het CATALYST Living Lab is een community, kennishub en toegepast onderzoeksprogramma voor de verbetering van veiligheid, efficiency en duurzaamheid gericht op de logistieke sector. CATALYST doet dit door Connected Automated Transport (CAT) innovaties voor het zware wegtransport te ontwikkelen, deze te testen en te verbeteren met behulp van simulaties en praktische experimenten.

Activiteiten / methode
 • Inhoudelijk leiden van programma
 • Opzetten en uitvoeren van onderzoek
 • Visie en strategievorming
OPdRACHTGEVER & Partners

Meer dan 40 partners. Belangrijkste sponsors IenW, NWO, TKI Dinalog, TNO.

2020

Analyse brandstofverbruik en emissies van vrachtwagens bij verkeerslichten

OVer het project

Studie naar brandstofverbruik en emissies (CO 2, NO x, NH 3) van zware vrachtwagens bij verkeerslichten. Op basis van een dataset waarin vele honderden verkeerslichtpassages geclusterd werden naar rijmanoeuvre (stoppen, afremmen, doorrijden). De resultaten zijn opgenomen in de Kamerbrief Smart Mobility van het Ministerie van IenW.

Activiteiten / methode
 • Inhoudelijk verantwoordelijke
 • Interpretatie van data science aanpak
 • Mentoring collega-onderzoekers
OPdRACHTGEVER & Partners

Provincie Zuid-Holland, MRDH, Port of Rotterdam, TNO. Onderdeel van CATALYST.

2014

Next Generation Port Governance – Virtual Common Rail Terminal

OVer het project

Met de opening van Maasvlakte II treedt er versplintering van het bestaande ladingvolume, wat problematisch is voor een rendabel spoorproduct voor de haven van Rotterdam. In deze project is verkend hoe de concurrerende terminals samen zouden kunnen werken op spoorgebied, door een (virtual) common rail terminal op te zetten, om een competitief spoorproduct te behouden in Rotterdam.

Activiteiten / methode
 • Speltheorie
 • Alliantiemanagement framework
 • Innovation pitch-tool
OPdRACHTGEVER & Partners

NGIInfra, Port of Rotterdam, ECT, APM, RWG, Erasmus Universiteit Rotterdam, TNO

2014

Impact van 3D Printing op Supply Chain Management

OVer het project

Verkenning naar de impact die verschillende 3D printing technieken zouden kunnen hebben op supply chain management processen zoals sourcing, productie, distributie en after-sales. 

Dit door een genuanceerde vertaling te maken van het disruptieve potentieel van 3D printing technieken en de snelheid waarmee deze industrie zich zou kunnen ontwikkelen, resulterend in een whitepaper.

Activiteiten / methode
 • Business case modelling
 • SCOR Reference Framework
 • Vertaling disruptieve technologie
OPdRACHTGEVER & Partners

Ministerie EZK, Prologis, UTi, SADC, TNO

Vanaf 2016

Visie, Roadmap en Value Case Truck Platooning

OVer het project

Na de EU Truck Platooning Challenge is Nederland aan de slag gegaan met het opstellen van een visie, roadmap en value case (soort maatschappelijke kosten-batenanalyse) rondom truck platooning voor de toekomst.  

Door inzichten van verschillen partijen/stakeholders in het ecosysteem mee te nemen is er een gekwantificeerde, integrale visie en roadmap voor de toekomst ontwikkeld.

Activiteiten / methode
OPdRACHTGEVER & Partners

Rijkswaterstaat, SmartPort, Provincie Noord-Brabant, Ministerie van IenW, TNO

2018

Experience Week Connected Transport

OVer het project

In 2018 werd er een testweek georganiseerd waarin transporteurs en verladers konden experimenteren met rij-ondersteunende systemen (Advanced Driver Assistance Systems) en communicatie- en informatiediensten zoals slimme verkeerslichten en connected bandenspanningsmeters.

Activiteiten / methode
 • Bedenken testweek concept met IenW
 • Projectleider Rotterdam cluster
 • Betrekken partijen en woordvoering
OPdRACHTGEVER & Partners

Ministerie van IenW, meer dan 40 deelnemers, TNO

Vanaf 2010

Logistieke samenwerking / Control Towers

OVer het project

Het basisprincipe van logistieke samenwerking is het creëren van schaalvoordelen door meer samenwerking binnen de logistieke keten middels lading bundeling (co-loading en backhauling) en het gebruiken van control tower platforms waarin complexe supply chains gecoördineerd en geregisseerd worden. Diverse enquetes en een kwantitatief vehicle routing project zijn uitgevoerd.

Activiteiten / methode
 • PhD kandidaat Collaborative Models
 • Kwantitatief survey-onderzoek
 • Operations research (TSP-VRP)
OPdRACHTGEVER & Partners

TKI Dinalog, VU Amsterdam, TNO, Kuehne+Nagel, Nabuurs, Bakker Groep, Kraft-Heinz, SCA Hygiene Products

2016

A15 Goederenvervoer Corridor Oost – Potentieel ITS Maatregelen

OVer het project

In dit project is verkend wat het potentieel zou zijn van diverse C-ITS (cooperative Intelligent Transport Systems) oplossingen voor veiligheid/doorstroming/duurzaamheid op de A15. Verkeersintensiteiten zijn ingeschat en gecombineerd met inschattingen over opschalingspotentieel van diverse C-ITS maatregelen. 

Activiteiten / methode
 • Quick Scan tool ITS maatregelen
 • Literatuurstudie
OPdRACHTGEVER & Partners

Ministerie van IenW, TNO

Vanaf 2016

TKI Truck Matching

OVer het project

Alleen voertuigen uitrusten met platooning-technologie is niet voldoende om een goede business case te krijgen. Chauffeurs moeten onderweg ondersteunt worden om platooning-partners te vinden. In twee opvolgende projecten zijn op basis van data uit voertuigen en telematica-systemen algoritmes ontwikkeld om te helpen bij het formeren van platoons. Dit werd gedaan in co-creatie met partijen uit de sector om de algoritmes zo goed mogelijk bij de praktijk aan te laten sluiten.

Activiteiten / methode
 • Technische expertise
 • Voertuig telematica data
 • Operations research (TSP-VRP)
OPdRACHTGEVER & Partners

TKI Dinalog, Route42, Ortec, Simacan, Overbeek Transport, De Rijke Transport, Calendar42, Erasmus Universiteit, TLN, SmartPort, Port of Rotterdam, TNO

Vanaf 2018

Integrator Connected Truck Trials

OVer het project

Samen met de logistieke sector is een onderzoek uitgevoerd naar de impact van ADAS-systemen en (ACC-)konvooi rijden op brandstofverbruik en emissies, chauffeursgedrag en business case. Gedurende 12 weken werden 10 trucks en 11 chauffeurs gemonitord, uitgerust met verschillende sensoren, terwijl ze hun dagelijkse ritten uitvoeren in de container – of de bloemenlogistiek.

Activiteiten / methode
 • Inhoudelijk verantwoordelijk
 • Interpretatie meetresultaten
 • Test en overall project ontwerp
OPdRACHTGEVER & Partners

TKI Dinalog, DHL GF, Getru, Overbeek, Starmans, GVT, De Rijke, TNO

Referenties en aanbevelingen

“Robbert is een vernieuwer pur sang. Naast inhoudelijke kennis heeft hij ook oog wat er nodig is om zaken voor elkaar te krijgen. Als je diepe technologische kennis en sociale innovatie met elkaar kan combineren dan maak je het verschil. Innovatie gaat tenslotte over verbinden en het veranderen van complete systemen.”

Mark van der Drift, CEO Cornelissen Groep

“We hebben met Robbert samengewerkt in een aantal onderzoeksprojecten rondom connected en automated transport en truck platooning in het bijzonder. Op het onderwerp platooning is hij een van de leidende experts. Het is plezierig om met hem samen te werken omdat hij in staat is ons academische werk te verbinden met pilots van marktpartijen. Hij heeft een enorme drive om de innovatie-agenda vooruit te helpen en ik kan hem van harte aanbevelen.”

Prof. Rob Zuidwijk, Erasmus Universiteit Rotterdam

“In de jaren dat ik met Robbert heb samen gewerkt, heb ik hem leren kennen als een consultant die altijd zorgt voor een succesvolle afronding van zijn project, met oog voor de betrokkenen en een ongekend enthousiasme voor transport. Robbert weet altijd een team om zich heen te verzamelen waarin werken leuk en het vertrouwen groot is.”

Renee Louman, Flight Operations Manager Avy

“Tijdens deelname aan diverse projecten van TNO heb ik Robbert leren kennen als de juiste persoon om projecten in goede banen te leiden, deelnemers betrokken te houden en op een enthousiaste en begrijpelijke manier doelstellingen en resultaten over te brengen.”

Kees Overbeek, CEO Overbeek Int. Transport

“Ik heb altijd met veel plezier met Robbert Janssen samengewerkt; betrokken, pragmatisch en veel domeinkennis. Met name de praktijkproeven rondom Connected Transport waren een feest. Het samenbrengen van verschillende disciplines en het creëren van een goede sfeer zijn Robbert op het lijf geschreven.”

Elisah van Kempen, Research Consultant TNO

“Robbert is een zeer deskundige, gedreven en vaardige adviseur op het gebied van logistiek, wegtransport en Connected Automated Transport. Hij denkt in kansen en oplossingen, weet een goede balans tussen inhoud en proces te vinden en dat bovendien op een enthousiaste manier te brengen in zowel woord als geschrift. Hij denkt en schakelt in rap tempo en bezit de vaardigheid om zowel conceptueel als hands-on zeer efficiënt tot resultaten te komen. Niet onbelangrijk: een teamplayer waarmee het zeer prettig en leuk is om mee samen te werken..”

Bob Dodemont, Programmamanager Port of Rotterdam

Opdrachtgevers

kom in contact!

Zin in een goed gesprek, kop koffie, of een idee bespreken? Altijd leuk!

vul het formulier in of klik op onderstaande buttons